پروژه تالار شهر قزوین

تالار شهر قزوین

تالار شهر قزوین.

مساحت 2000 مترمربع.

ساندویچ پانل / پلی کربنات / ساندویچ پانل و پلی کربنات سقفی